Oбщи условия

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между АРТ СЪЛЮШЪНС ЕООД, по-долу за краткост „Администратор“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://viaflores.eu , наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

Общите ни условия, имат силата на договор и уреждат отношенията между Администратор и лицата ползватели на услугите, които Администраторът предлага, чрез интернет платформата на сайта  https://viaflores.eu, като описва и практиките, във връзка с обработването на личните данни на Потребителите, чрез предоставяните от Администратора Услуги и продукти. Съгласявайки се с тези Условия по време на процедурата по регистрация в сайта  https://viaflores.eu или извън такава процедура, Вие се съгласявате и с Политиката за защита на личните данни, както и с обработването на личните Ви данни по предвидения в нея ред. При Услуги, за които не се изисква регистрация, с използване на сайта и/или използването на други свързани услуги или инструменти, където са приложими Общите условия и Политиката за защита на личните данни, ще се счита, че сте ги прочели, разбрали и сте съгласни с тях, както и с обработването на личните Ви данни.

Тези условия са приложими за всички страници на https://viaflores.eu.

В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля не използвайте нашите услуги

АРТ СЪЛЮШЪНС ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202526264, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Иван Вазов № 18, Тел:0885162333; e-mail: [email protected]

1. Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

1.1. „Уебсайт/Сайт“- уебсайт с адрес (URL) https://viaflores.eu и всички негови подстраници, неговите приложения, мобилни и други версии.

1.2. „Администратор” –  АРТ СЪЛЮШЪНС ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК ЕИК 202526264, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата.

1.3. „Via Flores” е търговка марка на АРТ СЪЛЮШЪНС ЕООД

1.4. „Потребител/Клиент” – всяко физическо лице, навършило 18 години, което използва някоя от услугите на Администратора което ползва услуги,

1.5. „Общи условия“ – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

1.6. „Лични данни“ – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, генетичната, културна или обществена идентичност.

1.7. „Услуга/и“ всяка дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице. За продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на АРТ СЪЛЮШЪНС ЕООД

Услугите на Администратора включват:

 •  достъп до информационни ресурси/данни в сайта  https://viaflores.eu;
 •  създаване и модериране на потребителски профили, посредством регистрация;
 •  публикуване на продукти в сайта  https://viaflores.eu;
 •  съдържание към продукти;
 •  предлагане на продукти;
 •  рекламиране, чрез банери;

други действия на потребителите, предоставени им чрез интернет платформата;

1.8. „Партньор“ е всяко лице, с което Администраторът се намира в договорни отношения.

1.9. „Обработване на лични данни” – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване, чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 1. Права на Потребителите

2.1. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

доставената стока не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез преглед.

цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, Клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (на имейл): [email protected]

2.1. Можете да върнете закупените от нас продукти без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:

Продуктите да са в оригиналната си опаковка

Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване

Да включите оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продуктите (с Вашата поръчка ще получите придружаващ документ или фактура по Ваше желание)

Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка

Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка или на място, възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка.

Адрес за връщане на продукти: Казанлък, Еконт Ден, Арт сълюшънс ЕООД

 1. Задължения на Потребителите

3.1. да посочи точно име и фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

3.2. да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

3.3. да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

3.4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

3.5. При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

3.6. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Парадисус ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

3.7. да не разкривате лични данни касаещи други Потребители, станали Ви известни при използване на услугите на Администратора, освен в предвидените от закона случаи и настоящата Политика за защита на личните данни.

3.8. Потребителите се съгласяват с условията за ползване на услугите на АРТ СЪЛЮШЪНС ЕООД предоставяни чрез https://viaflores.eu преди потвърждение на всяка нова поръчка и се счита, че е започнат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

 1. Права и задължения на Администратора

4.1. Да модерира съдържанието на сайта:

продукти и техните снимки и описания

банери и снимки на производители

текст и документи на сайта

4.2. да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 1 работен ден;

4.3. да достави заявените продукти в срок от 5 работни дни;

4.4. преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за срок на годност на продукта и техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);

4.5. гарантира, че всички продукти са фабрично нови и запечатани от производителя.

4.6. доставя заявените продукти на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

4.7. доставя  заявените продукти подходящо опаковани, съобразно техния вид и транспорта за доставка.

 1. Плащане

Поръчките се заплащат при доставка: при получаване на поръчката, плащате на куриера.

 1. Политика за „бисквитки“

Бисквитките представляват малко количество данни, които даден уебсайт изпраща на Вашия компютър или мобилно устройство. Правилата за Личните данни и Бисквитките се отнасят за „бисквитки“ и подобни технологии (наричани по – нататък общо „бисквитки“).

Уеб страниците нямат памет. Ако сърфирате между различните страници на един и същ уебсайт, няма да бъдете разпознат като един и същ потребител. Бисквитките правят възможно това уебсайтовете да разпознават Вашия браузер. Затова Бисквитки се използват основно, за да се запаметят избраните от Вас опции – например предпочитания от Вас език. Те също помагат да бъдете разпознати, когато се върнете на даден уебсайт.

Съществуват различни видове Бисквитки и начините, по които се използват те, също могат да бъдат различни. Бисквитките се различават по функции, продължителност на действие, и по това кой ги поставя на даден уебсайт.

7.1. Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

7.2. Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

7.3. Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 1. Лични данни

8.1 АРТ СЪЛЮШЪНС обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че  АРТ СЪЛЮШЪНС има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. Тези данни ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки. За да Ви обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни:

 • име и фамилия
 • пощенски код
 • телефонен номер
 • адрес за доставка
 • адрес за фактура
 • електронен адрес / e-mail

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

8.2 Как използваме личните данни – вижте нашата Политика за личните данни

 1. Поръчка

Поръчката на продукт/и през е-магазина означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.

След приключване на поръчката и ако това е първата Ви поръчка на посочения телефон ще получите обаждане от нас с потвърждение на същата информация. За всяка следваща поръчка ще получите потвърждение само по e-мейл.

Винаги можете да се свържете с нашия екип на тел. 0885162333, за да получите информация за нашите продукти, услуги, за да заявите рекламация или да проверите статуса на вече направена поръчка през системата на viaflores.eu.

 1. Доставка

Поръчките постъпили в работен ден се изпълняват в срок от 5 работни дни (доставки се изпълняват и в събота). Поръчките постъпили в Събота или Неделя се изпълняват в Понеделник.

За Страната поръчките се изпълняват в срок от 5 работни дни със Спиди/Еконт (доставки се изпълняват и в събота).

При покупки над 70 лв. доставката е Безплатна (ДО ОФИС НА КУРИЕР) за цялата страна.

 1. Продукти

Информацията и продуктите на този сайт не са предназначени за диагностика, лечение или превенция на заболявания и здравословни проблеми.

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Цената на стоките е изписана на страниците за представяне на съответния продукт.

Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в секцията Доставки и Цени.

Начините за Доставка са описани подробно в секцията Доставки.

 1. Спорове.

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22 ; уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адресhttps://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

 1. Рекламации и въпроси към нас

Моля, свържете се с нас на телефон 0885162333, за да обсъдим всякакви въпроси, свързани с продуктите или услугите, предоставяни от АРТ СЪЛЮШЪНС.

Въпроси, запитвания и консултации на Клиенти могат да бъдат извършвани чрез формата за въпроси и запитвания на viaflores.eu

В рамките на един работен ден ще се свържем с Вас.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Клиентите

АРТ СЪЛЮШЪНС ЕООД  не носи отговорност, в случай че Клиентът не се е запознал с последващи актуализации на публикуваните на интернет сайта viaflores.eu Общи условия.

При ползване на сайта viaflores.eu Клиентите, които ползват услугите на Територията на Република България се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките до 30 (тридесет) дни от връщането.